نام کارفرما

شرکت هستی بخش تدبیر

نوع پروژه

دیجیتال برندینگ

اتمام پروژه

خرداد ماه 1398

تکنولوژی ها

photoshop , illustrator , XD

طراحی برند بوک ( آسان درمان )

طراحی سایت ( آسان درمان )

طراحی UX/UI اپلیکیشن اندروید ( آسان درمان )

طراحی ست اداری ( آسان درمان )

مشاروان آنلاین اسپیناس در کنار شما هستند !

اگر سوالی دارید؟ منتظرم صدای گرم و دلنشین شما هستیم , تا پاسخ گوی سوال های شما باشیم

مورد اعتماد برندهای معتبر